Vịt kho sả

Lăn vào bếp – Ăn ngon mỗi ngày! Chúng ta đều biết thịt vịt rất giàu giá trị dinh dưỡng…